Prekių grąžinimas

1.Prekės laikomos kokybiškomis, jei sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, nėra pakitusios prekių esminės ypatybės dėl netinkamų laikymo sąlygų, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeista jų pakuotė ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

2.Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tik netinkamos kokybės Prekes. 

3.Pirkėjas, norėdamas grąžinti tinkamos kokybės prekes gali kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išdėstant prekės atsisakymo priežastį. Sprendimą dėl tinkamos kokybės prekių keitimo ir (arba) grąžinimo Pardavėjas priima vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

4.Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavęs iš Pirkėjui grąžintinos sumos nustatytą prekių pristatymo mokestį.